Çankırı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Birimlerimiz

Çankırı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

 • Muhasebe Birimi
 • Verimlilik ve Kalite Birimi
 • Basın ve İletişim Birimi

Tıbbi Hizmetleri Başkanlığı 

 • Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi
 • Sağlık Yatırımları ve Tıbbi Cihaz Planlama Birimi
 • Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi
 • Hastane Hizmetleri Birimi
 • Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
 • Kriz Koordinasyon Birimi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
 • Tig Birimi

İdari  Hizmetler Başkanlığı

 • Bilgi Sistemleri Birimi
 • İstatistik ve Raporlama Birimi
 • Eğitim ve Ar-Ge Birimi  
 • Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Birimi
 • İnsan Kaynakları- Atama Birimi
 • İdari İşler Birimi
 • Çevre Yönetim Birimi
 • Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi
 • Disiplin ve Hukuk Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Sivil Savunma Birimi 
 • Özlük Birimi
 • İnşaat ve Onarım Birimi
 • Destek Hizmetleri Birimi 

Mali Hizmetler Başkanlığı 

 • Bütçe Birimi
 • Gider Tahakkuk- Mutemetlik Birimi
 • Satın Alma ve İhale Birimi
 • Stok Yönetim Birimi
 • Klinik Mühendislik Birimi
 • Enerji Verimliliği  Hizmetleri Birimi
 • Taşınır Yönetim Birimi 
 • Gelir Tahakkuk Birimi
 • Kaynak Geliştirme Birimi